Bakan Bolat: Covid-19 pazarlama anlayışını da değiştirdi

‘Global Marketing Summit 2023 Zirvesi’nde konuşan Bakan Bolat, “COVID-19 salgınının tüketim alışkanlıkları ve tüketici davranışlarının yanında pazarlama anlayışını da değiştirdiği görülmektedir. Ve maalesef, işin ahlaki tarafında bir dezenformasyona yol açtığı da söylenebilir. Bu süreçte, stokçuluk, başkalarının ürünlerine el koyma, fırsatçılık, tamahkârlık gibi kötücül anlayış ve uygulamalar ticaret ahlakında ciddi zafiyetler maalesef oluşmuştur” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘Global Marketing Summit 2023 Zirvesi’ne katıldı. Beşiktaş’ta özel bir otelde düzenlenen zirveye çok sayıda katılımcı katıldı. Programda bakan Ömer Bolat, katılımcılara konuşma yaptı.

“TOPLUMSAL VE AHLAKİ DEĞERLER PAZARLAMA ANLAYIŞININ TEMEL AYAKLARINDAN BİRİ OLMALI”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Teknolojideki gelişme ve özellikle iletişim teknolojisindeki hızlı ilerlemeyle, bilgiye maliyetsiz ulaşma imkanının oluşması ve dijital pazarların ortaya çıkması, klasik pazarlama anlayışının adeta tarihe karışmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, internet sayesinde adeta sıfır maliyetle bilgiye ulaşılması ile internet pazar yerlerinin ortaya çıkması “devrim” olarak nitelendirilebilir. Gerçekten de günümüz dünyasında, örneğin bir , çok büyük bütçeli reklamlara sahip olmasa bile, sosyal medya ve dijitalleşme sayesinde çok başarılı olabilir. Yeni pazarlama anlayışının gövdesini rekabet oluşturmaktadır, merkezinde hızlı değişim ve süreklilik arz eden hızlı bir etkileşimle yeni trendlerin ortaya çıkması, odağında ise ilgili tüketici yer almaktadır. Ancak pazarlama, sadece ürünü satmak demek değil. Pazarlama, aynı zamanda markayı oluşturur. Markanın ne olduğunu ifade eder. Başarılı ve uzun bir pazarlama süreci olmadan, büyük bir marka oluşturmak imkansızdır. Günümüz pazarlama anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri de big data (büyük veri) ve yapay zekâ kullanımıdır. Daha fazla veri geldikçe, daha fazla online satışlar, daha fazla mobil haberleşme kullanımı artacaktır. Buna karşın, küçük veriler, pazarlamaya insani boyut katar. Duygular pazarlamayı çok etkiler. Pazarlama yıkıcı rekabet üzerinde yükselmemeli, aşırı kar güdüsü toplum ve çevreye karşı sorumluluk duygusunun önüne geçmemeli. Toplumsal ve ahlaki değerler pazarlama anlayışının temel ayaklarından biri olmalı. Pazarlama tüketici refahını ve memnuniyetini öncelemenin yanında, toplumsal faydayı gözetme, doğaya karşı duyarlı ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerini geliştiren bir anlayışta olmalı” dedi.

“GELECEK NESİLLERİN KAYNAKLARINI TÜKETMEDEN BİR EKONOMİK MODEL YARATMAK İÇİN İŞ DÜNYASININ SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTERNATİFLERE YÖNELMESİ ŞART”

Bakan Bolat, “Bu çerçevede işletmelerin belli değerleri de olmalıdır. Firmaların sadece para kazanmak, ürün veya hizmet satmak değil, aynı zamanda ülke ve toplum sorunlarına çözüm bulmayla da ilgili olmaları beklenmektedir. Dünyadaki ekonomik düzen, iş yapma modelleri sürdürülebilir değil. Yeryüzünü iyileştirmek, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden bir ekonomik model yaratmak için iş dünyasının sürdürülebilir alternatiflere yönelmesi şart. Örneğin Avrupa’nın en büyük şirketlerinin sadece yüzde 9’u 2050 emisyon hedeflerine ulaşmaya hazırlanıyor. Bu da küçük, yenilikçi şirketlerin sürdürülebilir modellere öncülük etmesi gerektiğini göstermektedir. Sürdürülebilir bir pazarlama yenilikçi olmanın yanı sıra, ancak iş ahlakına bağlı kalarak, devamlılığı sağlayarak, verimliliği artırarak, rekabet ederek, optimum kaynak kullanımını elde ederek, israftan kaçınarak, doğayı ve çevreyi koruyarak ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek sağlanabilir. Son olarak COVID-19 salgınının tüketim alışkanlıkları ve tüketici davranışlarının yanında pazarlama anlayışını da değiştirdiği görülmektedir. Ve maalesef, işin ahlaki tarafında bir dezenformasyona yol açtığı da söylenebilir. Bu süreçte, stokçuluk, başkalarının ürünlerine el koyma, fırsatçılık, tamahkârlık gibi kötücül anlayış ve uygulamalar ticaret ahlakında ciddi zafiyetler maalesef oluşmuştur. Ahlaki kaygıları gözeten, toplumsal faydayı göz ardı etmeyen, çevreye duyarlı ve gelecek nesilleri ihmal etmeyen sürdürülebilir bir pazarlama anlayışı temennisiyle” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, hediye takdiminin ardından etkinlikten ayrıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir