BTS, TCDD Taşımacılık A.Ş. Mülakatlarını Eleştiriyor

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Merkez Yürütme Kurulu, TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’nda yapılan mülakatlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada konuşan BTS Merkez Yönetim Kurulu Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Turan Erdoğan “Mülakatın ne kadar ayrımcı ve adaletsiz bir şekilde yapıldığına veya yandaş sendikalardaki üyelere mülakatlarda ön plana getirildiğinin bir göstergesi. Bizim arkadaşlarımıza sorulan sorulardan bir tanesini örnek veriyorum; ‘Mitokondri nedir?’ Yani hiç meslekle ilgisi olmayan sorular. Mesela istasyon şefliği sınavında ‘Van Gölü’nde yetişen balık türleri nelerdir?’ Diye komik sorular sorulmuş. İnanıyorum ki bunu soran da cevaplarını bilmiyor. Tek düşünceleri ve amaçları bu arkadaşlarımızı mülakatlarda eleyip, kendi sendikalarının, kendi yandaşlarının kazanmasını sağlamaktır” dedi.

Merkez Yönetim Kurulu Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Turan Erdoğan, mülakatların kaldırılması talebini belirterek şunları söyledi:

“MÜLAKATLARDA BİZ SADECE ADALET İSTİYORUZ”

“Maalesef 163 yıllık güzide bir kurumumuz olan TCDD’deki mülakatlarda yaşanan haksızlık, hukuksuzluk üzerine yaptığımız basın açıklamasında buradayız. Geçmişte son 10 yıldır bu süreç böyle devam ediyor. Liyakatsiz yöneticilerimizin kurumumuzu getirdiği hal ortada. Mülakatlarda yandaş sendika üyelerine kazandırarak, bizim üyemiz olan arkadaşlarımızı sürekli mülakatlarda eliyorlar. Bizim ilk hedefimiz mülakatların Cumhurbaşkanı’nın da söylediği gibi mülakatların kaldırılması noktasında mücadelemiz devam edecek. Mülakatlarda biz sadece adalet istiyoruz. Adaletli bir şekilde mülakatların yapılmasını talep ediyoruz. İki koldan yürüyüşümüzü başlatacağız. Meclis’in önünde basın açıklaması şeklinde son bulacak. Bizim tek isteğimiz, mülakatlarda liyakatli insanların bu kuruma değer vermiş, bu kurumda yıllarda çalışmış arkadaşlarımızın liyakatli bir şekilde, hak ettikleri puanları alarak, hak ettikleri unvanları almasıdır. Mülakatlarda o kadar absürt sorular sorulmuş ki insanın gülesi geliyor. Sorularla ilgili örnek vermek istiyorum. Mülakatın ne kadar ayrımcı ve adaletsiz bir şekilde yapıldığına veya yandaş sendikalardaki üyelere mülakatlarda ön plana getirildiğinin bir göstergesi. Bizim arkadaşlarımıza sorulan sorulardan bir tanesini örnek veriyorum; ‘Mitokondri nedir?’ Yani hiç meslekle ilgisi olmayan sorular. Mesela istasyon şefliği sınavında ‘Van Gölü’nde yetişen balık türleri nelerdir?’ diye komik sorular sorulmuş. İnanıyorum ki bunu soran da cevaplarını bilmiyor. Tek düşünceleri ve amaçları bu arkadaşlarımızı mülakatlarda eleyip, kendi sendikalarının, kendi yandaşlarının kazanmasını sağlamaktır. Mücadelemiz hukuksal anlamda devam edecektir.”

Basın açıklamasını okuyan BTS Ankara Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Umut Can, 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceklerini ve 21 Şubat tarihinde Meclis önünde açıklama yapacaklarını belirterek şunları söyledi

“SENDİKAMIZ ÜYELERİ, MÜLAKATLARDA ELENİRKEN, YANDAŞ SENDİKA ÜYELERİNE YÜKSEK PUAN VERİLEREK SINAVLARDA KAZANMALARI SAĞLANMIŞTIR”

“Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) yine yeni bir mülakat hukuksuzluğu ve ayrımcılığıyla karşı karşıyayız. TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı kapsamında çeşitli unvanlarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarının sonucunda, geçmişteki örneklerin bir benzeri yaşanarak sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır. Bugüne kadar pek çok defa tanık olduğumuz bu ayrımcılığa ve hukuksuzluğa bir kez daha tanık olan bizler, mülakatlar sürecinde TCDD yöneticileri ile görüşerek geçmiş dönemlerde yaşanan uygulamaları hatırlatarak bir daha bu tür hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmaması gerektiği belirtilmiş, kurum yöneticileri de kesin bir dille hukuksuzluğa ve ayrımcılığa neden olmayacaklarını belirtmişlerdi.

Mülakat sonuçlarıyla gördük ki yine geçmiş mülakatlarda olduğu gibi kendilerine yakın ‘sendika’larla elele vererek göstermelik mülakatlarla Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, Ekay Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldı. Bilindiği üzere daha önce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında da benzer hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmış, sendikamız tarafından açılan davaların tamamında sınavlardaki hukuksuzluk tescil edilmiş, kimi sınavlar tümden iptal edilirken kimilerinde ise üyelerimizin mülakat sınavları iptal edilmiş ve bu sınavlar yenilenmiştir. Hukuksuzluk ve ayrımcılık Mahkeme kararlarıyla kesin bir şekilde ortaya çıkmasına, mülakatları usulüne uygun olarak yapması gerektiğine yer verilmesine rağmen aynı kayırmacılık ve hukuksuzluk sürdürülmüş, mahkemeyi kazanan üyelerimizin tamamı ikinci mülakatta da elenmiştir. Mahkeme kararlarında yer verildiği üzere; Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavlarının kamerayla kaydedilmesi ve sınava katılanların verdikleri cevapların tutanak altına alınması gerekmekte iken bu işlemler yine yapılmamıştır.

“BU ATAMALAR KURUMA ZARAR VERMEKTE, DEMİRYOLU GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAKTA, İŞ BARIŞINI BOZMAKTADIR”

Açıklanan sonuçlarda sendikamız üyelerine sınavı kaybettikleri ve puanları tebliğ edilmekle birlikte kazananların mülakat sorularına verdikleri cevapların doğruluğunun ancak Komisyon tutanaklarıyla hatta geçmişte mülakatlardaki hukuksuzlukları Mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan TCDD yönetiminin bu tutanakların değiştirilmesi ihtimali de gözönünde bulundurularak kamera kayıtlarıyla belgelenmesi gerektiği ortadadır. Sınavlarda düşük puan alan yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı, diğer yandan sendikamız üyesi olmayan, başka sendika üyesi olan ya da hiçbir sendika üyesi olmayanlardan da; cemaat tarikat bağlantısı bulunmayan, bakan milletvekili yakını olmayanlar da bu mülakatlarda elenmişlerdir. Yani kısacası arkası ve dayısı olmayanların da hakkı yenmiştir. Haklarının yenildiği, mağdur edildikleri sınav sonuçlarından açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum sendikamız üyelerine ve ötekilere yönelik ayrımcılığın açık göstergesidir. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği adı altında yandaşların atanmaları; kadroların liyakatsiz kişilerle doldurulmasına neden olmaktadır. Bu atamalar kuruma zarar vermekte, demiryolu güvenliğini tehlikeye atmakta, iş barışını bozmaktadır. Kuruma zarar veren ve iş barışını bozan bu uygulamalar karşısında hukuksal alanda verdiğimiz mücadele sonucunda haklılığımız teyid edilmekle birlikte bu kararlara rağmen TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını ısrarla sürdürdüklerini görmekteyiz. Biliyoruz ki Sendikamıza yönelik baskının, üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamaların nedeni BTS olarak bilimsel ve akılcı bir yönetim anlayışını, bu doğrultuda doğru bir ulaştırma politikasını ve bu politikaları liyakatla yerine getirecek kurum yönetici ve çalışanlarının olması gerektiğini ısrarla savunuyor olmamız, buna aykırı adım atıldığında da karşısında olmamızdır.

“BU SINAVLARIN ADİL, OBJEKTİF VE BİLİMSEL YÖNTEMLERE DAYALI BİR ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ”

Bizler TCDD yönetiminin bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Bu kapsamda 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceğiz. 21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapacağımız basın açıklaması ile TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceğiz. BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan bu mülakatların iptalini istiyoruz. Sendikamız üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vereceğimiz bilinmelidir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir